skip to Main Content

Somerville Community Corporation (SCC) se yon òganizasyon manm ki bay lidèchip pou soutni Vil Somerville kòm yon kominote vibran, divès e toleran. Nou ofri sèvis ak òganize kominote plon ki sipòte rezidan Somerville ki gen revni ki ba ak modere nan efò yo pou reyalize dirabilite ekonomik ak ogmante patisipasyon sivik.

Objektif nou yo
Ki sa nou fè

Devlopman Imobilye

SCC devlope ak prezève lokasyon abòdab ak inite pwopriyetè ak espas komèsyal nan Somerville pou kenbe ak ranfòse divèsite sosyoekonomik Vil la.

Economic Opportunity

SCC works to preserve the City's social, economic and cultural diversity and counters years of unequal opportunity by offering programs and services focused on helping people find good local jobs, achieve financial stabilization and sustainability, and make the dream of affordable homeownership a reality.

Community Organizing

SCC helps to make Somerville more livable, sustainable, and inclusive by increasing and diversifying housing options, as well as organizing in the community around affordable housing policy,
COVID-19

Kòm nou move tan kriz la COVID-19 ak pare SCC pou tan kap vini an, nou te espesyalman raple sou enpòtans ki genyen nan kay – nan lavi nou, lavi pitit nou yo, ak kominote nou an. Lakay se refij ak kay ki apa pou nou an, e se yon bagay nou tout merite. Lojman abòdab se yon pwoblèm sante piblik e yo ta dwe yon dwa. Until further notice and in accordance with state safety protocols, the SCC office is open only by appointment.

Pou kont nou nou ka fè sa ti kras; ansanm nou ka fè anpil.

– Helen Keller

#succeedtogetherhousing ilistre istwa a nan yon fanm fè fas a deplasman kòm pri lwaye transande nan yon vil sibi transfòmasyon rapid sosyoekonomik (Somerville, Mass.). Videyo a montre kouman rezidan yo ap òganize pou devlopman san deplasman.

Kout videyo sa a montre istwa yon nonm ki gen difikilte nan yon vil (Somerville, Mass.) Ki sibi transfòmasyon rapid sosyoekonomik – ak pouvwa kominote a pou ede l jwenn estabilite finansye e kòmanse boujonnen.

Gade kijan lit yon moun pou jwenn yon travay – #succeedtogetherjobs – nan yon vil k ap sibi yon chanjman sosyoekonomik rapid (Somerville, Mass.) Transfòme an triyonf, menm jan manm kominote yo rive ede l jwenn travay epi travay ansanm pou devlopman san deplasman.

Recent News

Delivery & Inventory Specialist (part time, 14 hours per week) – Harvard University

Position Description: Harvard University Information Technology (HUIT) is a community of Information Technology professionals committed to delivering service and technological…

Administrative Assistant – Union Square Main Streets

Position Description: Working closely with the Executive Director, the Director of Special Projects, the Small Business Liaison, and the Program…

LISC AmeriCorps Member – Somerville Community Corporation

Position Description: Somerville Community Corporation and Local Initiatives Support Corporation are seeking a full-time AmeriCorps member to serve as a…

Learn the story of SCC - watch the mini documentary:

Members of the community in Somerville, MA come together for an illuminated walk to bring attention to gentrification and housing affordability in East Somerville. Produced in collaboration with the Somerville Community Corporation and Mister Francis. Written, directed, and edited by Andrew Eldridge. Produced by Elizabeth Eldridge, Andrew Eldridge.

For tenants of the 100 Homes program, if you are in need of an urgent repair please call 1-617-410-9915. For life-threatening or other emergencies please call 911.

Somerville sits on the original homelands of the Massachusett, Wampanoag, Naumkeag, and Nipmuc tribal nations. We acknowledge the painful history of genocide and forced removal from this territory, and we honor and respect the many diverse Indigenous peoples still connected to this land on which we live and work.

Back To Top
×Close search
Search
Translate »